skip to Main Content

Falieros History

Falieros History
1988
1988 Falieros

Ίδρυση της εταιρείας Ηρακλής Μεταφορική

Νίκος Φαλιέρος το 1988 μπροστά από το πρώτο φορτηγό της εταιρείας … ένα Volvo

1988 Falieros

Falieros 1989

Νίκος Φαλιέρος το 1988 μπροστά από το πρώτο φορτηγό της εταιρείας … ένα Volvo

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ FALIEROS MOVING

Falieros History
Falieros History
Falieros History
Falieros History
Falieros History
Falieros History

FalierosVR για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Falieros Moving